รายการส่งสินค้าของเวปไซต์ Muslimgadget.com

ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากเวปไซต์ muslimgadget.com สามารถตรวจสอบหมายเลข tracking number ได้หลัง 24 ช.ม. หลังจากที่ท่านชำระเงินแล้ว

วันที่ ชื่อลูกค้า รุ่น M-1 รุ่น M-2 รุ่น Q-1 รุ่น QM8900 tracking number
19/04/12 นันท์มนัส (ศรีสาคร) - - - 1 EX042944947TH
29/03/12 สะรี (ยะลา) - - - 1 EI907960687TH
01/03/12 สมิตร์ (สิชล) - - - 5 EX036791535TH
16/02/12 ปันชิตา (ระนอง) - - - 10 EX010688978TH
15/02/12 สุมิตร (สิชล) - - - 5 EX010687685TH
15/02/12 Mohd Igbal (ถลาง) - - - 1 EX010687677TH
15/02/12 นิฟะห์มี (ดุชงญอ) - - - 1 EX010687663TH
31/01/12 นิติยา(สงขลา) - - - 1 EX010669165TH
25/01/12 คณาเดช (รามอินทรา) - - - 1 EX010663619TH
13/01/12 สมิตร์ (นราธิวาส) - - - 5 EI693566980TH
25/12/11 นรงค์ฤทธิ์ (นราธิวาส) - - - 1 EX036766655TH
02/11/11 อิสมาแอล (หาดใหญ่) - 2 - - EI524460521TH
21/10/11 อับดุลเลาะห์ (ท่าแพ) - 6 - 4 EI370437825TH
28/10/11 สมิตร์ (นราธิวาส) - - - 14 EI524457667TH
28/10/11 ศรัณย์ (รือเสาะ) - - - 1 EI524457553TH
18/10/11 สมิตร์ (นราธิวาส) - - - 5 EI135456615TH
18/10/11 อามีละห์ (รัตภูมิ) - - - 10 EI660019725TH
07/10/11 ชาญชัย (นราธิวาส) - 2 - - EI370881340TH
07/10/11 พันชิตา (ระนอง) - - - 5 EI370881336TH
06/10/11 ชาญชัย (นราธิวาส) - 2 - - EX010610664TH
06/10/11 อิสมาแอล (หาดใหญ่) - 2 - - EX010610655TH
04/10/11 สมศักดิ์ (ปทุมธานี) - - - 1 EX010608060TH
04/10/11 อับดุลรามิง (นราธิวาส) - 1 - - EX010608056TH
27/09/11 ชาญชัย(นราธิวาส) - - - 10 EI370523943TH
19/09/11 ชาญชัย(นราธิวาส) - 10 - EI522863085TH
09/09/11 ฆอซาลี(นราธิวาส) 5 - - EX026895173TH
08/09/11 ชาญชัย(นราธิวาส) - 10 - EI370850869TH
05/09/11 วรัธยา(ก.ท.ม.) 1 - - EI522888480TH
31/08/11 จินตนา(ก.ท.ม.) - 1 - EX026890162TH
29/08/11 ฟารีเยาะห์(ปัตตานี) 1 - - EI370388466TH
29/08/11 แวรอเมาะ(ปัตตานี) 1 - - EI370388452TH
29/08/11 นรินทร์(ตราด) 1 - - EI370388449TH
29/08/11 ฆอซาลี(นราธิวาส) 1 - - EI370387077TH
26/08/11 สุริยา(ปัตตานี) 1 - - EI370386876TH
26/08/11 ศุภชัย(ก.ท.ม.) - 1 - EI370386862TH
26/08/11 ฟาดิ้ล (ตราด) 1 - - EI370386859TH
25/08/11 ชาญชัย(นราธิวาส) 10 - - EI371087618TH
17/08/11 สมัคร(ระยอง) - 1 - EX026880620TH
17/08/11 นภาวรรณ(นราธิวาส) - - 1 EX026869893TH
17/08/11 อภิเชษฐ์(นราธิวาส) - - 1 EX026869902TH
17/08/11 อภิชาติ(ก.ท.ม.) - 1 - EI522803904TH
16/08/11 วีเจ ทรานสปอร์ต(สงขลา) - 5 - EI370371284TH
16/08/11 หฤทัย(อุทัยธานี) - 1 - EI370371275TH
16/08/11 เอ็มหร่อน(นครศรีธรรมราช) - 1 - EI370371267TH
16/08/11 สุปรีดา(สตูล) - 1 - EX026868694TH
10/08/11 อดุล(ยะลา) - - 1 EI371214489TH
10/08/11 ประเสริฐ(หาดใหญ่) - 10 - EX026872827TH
10/08/11 ปพิชญา(สงขลา) - 2 2 EX026872835TH
10/08/11 วีเจ ทรานสปอร์ต(สงขลา) - 5 - EX026872844TH
09/08/11 เสรี(พระประแดง) - 1 - EX026872331TH
09/08/11 ไพศาล(นราธิวาส) - 1 - EX026872328TH
09/08/11 ไซฟูดิง(นราธิวาส) - 1 - EX026872314TH
07/08/11 วิริยา(ปัตตานี) - 1 - EX026877957TH
07/08/11 เจนจิรา(นครนายก) - - 1 EX026877965TH
05/08/11 วีเจ ทรานสปอร์ต(สงขลา) 5 - - EI522624219TH
01/08/11 วินัย(นราธิวาส) 2 - - EI370349017TH

ลูกค้าสามารถนำ tracking number ของท่านไปตรวจสอบสถานะทางไปรษณียได้ที่

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเวปไซต์ muslimgadget.com ได้ที่ 086-895-7663