ปากกาอ่านกุรอ่านคืออะไร?

ปากกาอ่านกุรอ่านคืออะไร?

 

Quran Read Pen หรือที่คนไทยเรียกกันว่า “ปากกาอ่านกุุรอ่าน” นั้น ความจริงไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่แต่ประการใด แต่ ปากกาอ่านกุรอ่านนั้น เกิดจากการนำแนวคิดเดิมๆ มาผสมผสานกับจินตนาการใหม่ๆ จนเกิดเป็น อุปกรณ์ที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องมุสลิม

ปากกาอ่านกุุรอ่าน มีส่วนการทำงานหลักๆ 2 ส่วน คือ

1. กล้องอ่าน หรือ Camera ทำหน้าที่สแกนหาสัญญาณบนแผ่นฟิล์มที่ถูกออกแบบมาเฉพาะกับหัวอ่านนั้นๆ
2. ตัวเล่นไฟล์เสียง หรือ Mp3 Player ทำหน้าที่เล่นเสียงจากไฟล์ mp3 ที่ถูกเข้ารหัสไว้

ผลลัพท์จากการทำงานของปากกาอ่านกุรอ่านก็คือ เมื่อเรานำปากกาไปเตะบนอายะห์ หรือซูเราะห์ใดๆในหนังสืออัลกุรอ่าน(ซึ่งทำจากแผ่นฟิล์มเฉพาะ)แล้ว เราก็จะได้ยินเสียงอายะห์หรือซูเราะห์นั้นๆออกมาจากตัวปากกานั่นเอง